Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mùa thu” – Samuel Menashe

Samuel Menashe (1925–2011) là nhà thơ người Mỹ. Với những bài thơ ngắn gọn và cô đọng, thường thiếu vắng dấu câu và chưa đến mười dòng, ông là một … Continue reading

September 21, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.