Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mùa thu” – Samuel Menashe

samuel menashe.jpg

Samuel Menashe, a poet in Greenwich Village, sitting in a park in his neighborhood in 2003 | Photo by Librado Romero for The New York Times

Samuel Menashe (1925–2011) là nhà thơ người Mỹ. Với những bài thơ ngắn gọn và cô đọng, thường thiếu vắng dấu câu và chưa đến mười dòng, ông là một trong số ít các nhà thơ nằm ngoài lề thế giới học thuật của Mỹ, vốn là hệ thống bảo trợ cho các nhà thơ nước này.

Mùa thu

Tôi bước bên ngoài bức tường bằng đá
Ngó vào công viên nằm dưới đêm đen
Cây cối vũ trang khám một quả rụng
Dưới những con đường cột đèn chiếu lên

Samuel Menashe, “Autumn,” New and Selected Poems (The Library of America, 2005).

Copyright © 2004 by Samuel Menashe | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 21, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: