Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi ra ngoài đi dạo mùa đông” – Sherod Santos

Sherod Santos (1948–) là một nhà thơ, dịch giả, và nhà viết kịch người Mỹ. Ông sống ở Chicago, nơi ông làm việc cho một chương trình hoạt động vì … Continue reading

December 31, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.