Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Stanley Moss

“Thi sĩ vô danh” – Stanley Moss

Stanley Moss (1925–) là nhà thơ người Mỹ và nhà sáng lập Nhà xuất bản Sheep Meadow. Thi sĩ vô danh tặng Jean Garrigue Đôi khi tôi lại thấy nàng … Continue reading

September 26, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.