Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Stephen Spender

“Người thực sự vĩ đại” – Stephen Spender

Stephen Harold Spender (1909–1995) là nhà thơ người Anh. Ông được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ từ năm 1965 đến năm … Continue reading

September 15, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.