Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Lương tâm của từ ngữ – Susan Sontag

Susan Sontag (1933–2004) là nhà văn, nhà làm phim, và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Bà được trao giải NBCC cho tác phẩm phi hư cấu năm 1978 … Continue reading

February 19, 2017 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.