Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tự truyện của tôi” – Ted Berrigan

Ted Berrigan (1934–1983) là nhà thơ người Mỹ. Tự truyện của tôi Vì yêu Megan nên tôi nhảy nhót cả đêm, ngã, và làm gẫy chân hai phát. Tôi không … Continue reading

May 10, 2020 · Leave a comment

“Tôi từng là nhưng bây giờ tôi là” – Ted Berrigan

Ted Berrigan (1934–1983) là nhà thơ người Mỹ. Tôi từng là nhưng bây giờ tôi là Tôi từng không thể nào ngăn trở, Nhưng bây giờ tôi khó nắm bắt. … Continue reading

April 18, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.