Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi từng là nhưng bây giờ tôi là” – Ted Berrigan

Ted Berrigan

Ted Berrigan (1934–1983) là nhà thơ người Mỹ.

Tôi từng là nhưng bây giờ tôi là

Tôi từng không thể nào ngăn trở,
Nhưng bây giờ tôi khó nắm bắt.

Tôi từng là tương lai của nước Mỹ,
Nhưng bây giờ tôi là nước Mỹ.

Tôi từng là một phần của vấn đề,
Nhưng bây giờ tôi là vấn đề.

Tôi từng là một phần của giải pháp, nếu không phải tất cả,
Nhưng bây giờ tôi không phải người đó.

Tôi từng mãnh liệt, & hữu ích,
Nhưng bây giờ tôi nặng nề, & nhàm chán.

Tôi từng đa cảm về bản thân, & do đó tàn nhẫn,
Nhưng bây giờ tôi là, tôi nghĩ, một người biết thông cảm, mặc dù
                                        dễ dàng thấy thích thú.

Tôi từng là một tín đồ,
Nhưng than ôi, bây giờ tôi tin.

Ted Berrigan, “I Used to Be but Now I Am,” Red Wagon (Yellow Press, 1976).

Copyright © 1976 by Ted Berrigan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: