Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một phóng đãng” – Ezra Pound

Ezra Pound

Ezra Pound in Kensington, October 22, 1913 | Photo by Alvin Langdon Coburn

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ.

Một phóng đãng

Chúng ta hát cho tình yêu và nhàn tản,
Chẳng gì khác trên đời là đáng có.

Dẫu đã kinh qua rất nhiều xứ sở,
Sống trên đời chẳng còn gì khác nữa.

Và tôi thà có người thương bên cạnh,
Dẫu lá hồng, vì đau buồn, nên nỗi,

Hơn là làm việc nghĩa ở xứ Hung-gia-lợi
Để người đời, không tin nổi, biết tới.

Ezra Pound, “An Immorality,” Ripostes (London: Swift and Co., 1912).

Copyright © 1912 by Ezra Pound | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: