Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một phóng đãng” – Ezra Pound

Ezra Pound

Ezra Pound in Kensington, October 22, 1913 | Photo by Alvin Langdon Coburn

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất, nếu không nói là lớn nhất, của thơ hiện đại Mỹ. Ông có vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa hình tượng, giới thiệu thơ tiếng Occitan và thơ Tàu đến độc giả tiếng Anh, và phát hiện và bảo trợ cho nhiều nhà văn và nhà thơ như T. S. Eliot, James Joyce, và Ernest Hemingway. Năm 1924 ông đến Ý và bắt đầu có cảm tình với chủ nghĩa phát xít và, vì các hoạt động tuyên truyền ủng hộ Mussolini trong Thế chiến II, ông bị chính phủ Mỹ kết tội phản quốc và bắt giữ năm 1945. Ông bị đưa vào viện tâm thần St. Elizabeths từ năm 1946 đến khi được thả năm 1958, sau đó ông trở về Ý và qua đời ở Venice năm 1972. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1948 cho The Pisan Cantos, một phần của tác phẩm vĩ đại của ông, The Cantos.

Một phóng đãng

Chúng ta hát cho tình yêu và nhàn tản,
Chẳng gì khác trên đời là đáng có.

Dẫu đã kinh qua rất nhiều xứ sở,
Sống trên đời chẳng còn gì khác nữa.

Và tôi thà có người thương bên cạnh,
Dẫu lá hồng, vì đau buồn, nên nỗi,

Hơn là làm việc nghĩa ở xứ Hung-gia-lợi
Để người đời, không tin nổi, biết tới.

Ezra Pound, “An Immorality,” Ripostes (London: Swift and Co., 1912).

Copyright © 1912 by Ezra Pound | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: