Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình yêu” – Miroslav Holub

Miroslav Holub

Miroslav Holub (1923–1998) là nhà thơ và nhà miễn dịch học người Séc.

Tình yêu

Hai ngàn điếu thuốc.
Hai trăm cây số
từ bức tường này đến bức tường kia.
Một vĩnh cửu rưỡi những đêm cầu nguyện
trống hơn tuyết.

Hàng tấn từ
xưa như những dấu chân
của dực long trên cát.

Một trăm cuốn sách chúng ta đã không viết.
Một trăm kim tự tháp chúng ta đã không xây.

Rác.
Bụi.

Đắng
như khởi đầu của thế giới.

Tin tôi đi khi tôi nói
nó đẹp.

Miroslav Holub, “Love,” trans. Ian Milner in Holub, Selected Poems (Penguin Books, 1967).

Copyright © 1961 by Miroslav Holub | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 19, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: