Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Thomas Bernhard

“Trên tấm thảm của nước” – Thomas Bernhard

Thomas Bernhard sinh năm 1931 ở Hà Lan trong một gia đình người Áo. Ông xuất bản cuốn sách đầu, một tập thơ, năm 1957, sau đó là cuốn tiểu … Continue reading

July 26, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.