Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Khay casserole” – Thomas McGuane

Thomas McGuane (1939–) là nhà văn người Mỹ. Ông đã xuất bản mười cuốn tiểu thuyết, sáu tập tiểu luận phi hư cấu và ba tập truyện ngắn, cùng một số … Continue reading

April 18, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.