Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lời thỉnh nguyện cuối” – Walt Whitman

Walt Whitman (1819–1892) là nhà thơ kiệt xuất người Mỹ trong nửa sau thế kỷ 19. Ezra Pound gọi ông là “nhà thơ của nước Mỹ,” “con người vĩ đại … Continue reading

June 19, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.