Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Wyn Cooper

“Tôi tin gió và không biết tại sao” – Wyn Cooper

Wyn Cooper (1957–) là tác giả của năm tập thơ. Ông sống ở Vermont và Massachusetts. Tôi tin gió và không biết tại sao Tôi không phải là cô bé … Continue reading

February 3, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.