Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi tin gió và không biết tại sao” – Wyn Cooper

Wyn Cooper

Wyn Cooper (1957–) là tác giả của năm tập thơ. Ông sống ở Vermont và Massachusetts.

Tôi tin gió và không biết tại sao

Tôi không phải là cô bé trong ảnh.
Tôi không phải là mùi dạ lan hương.
Tôi có thể là cậu bé.
Tôi không bị ghi âm.

Tôi không phải một cảnh quan từ đảo,
không phải tiếng sóng xô,
không phải ô che nắng rải trên cát.
Tôi đóng cửa theo mùa.

Tôi là vân tay trên những ô cửa sổ
nhìn ra ngoài trời mưa.
Tôi là mưa ngày càng mưa nặng hạt.

Tôi không phải là thời trang mới, không phải
kim trên một chiếc đồng hồ. Tôi không vặn
về trước. Không thể lùi về sau.

Tôi là dải băng cảnh báo vàng
giăng từ cột sang cột:
Cảnh sát, không phận sự miễn vào.

Tôi thấy trời nhưng không gì trên đó,
chỉ những vết mặt trời.
Rồi buổi hoàng hôn dài.
Rồi sao trời răng rắc.

Wyn Cooper, “I Trust the Wind and Don’t Know Why,” The New Yorker (February 10, 2020 Issue).

Copyright © 2020 by Wyn Cooper | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 3, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: