Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cậu bé” – Annelyse Gelman

annelyse gelman

Author photo by Dirk Skiba

Annelyse Gelman là tác giả của tập thơ Everyone I Love Is a Stranger to Someone.

Cậu bé

Cậu thấy mình quỳ trong bùn
Và hỏi dòng sông xin sự tha thứ.
Dòng sông trừng phạt cậu bằng sự im lặng.

Cả đời cậu nó đã nuốt lấy cậu,
Nỗi sợ làm sai, và giờ—
Cậu bước đi giữa những thân cây

Như một phòng trưng bày, không chắc chỗ bắt đầu.
Sợ nhìn chúng sai hoặc nhìn
Sai thứ tự. Cả đời mình

Cả những dòng suối nhỏ, những dòng suối nhỏ
Cũng tránh cậu như tránh chuột. Cậu _____
Để làm _____. Trong khoảnh rừng trống giọt sương

Bay hơi. Cỏ trông buồn tẻ, đầy trách nhiệm.
Lần lượt, từng thành phần của cảm giác
Lướt quanh cậu mà không chạm vào cơ thể

Cậu. Cơ thể cậu giờ là quả cầu tuyết. Suy nghĩ cậu
Là tuyết. Trong cậu trên cậu tuyết rơi. Cậu bị
Chôn, hoàn toàn, như biển bị mưa chôn.

Annelyse Gelman, “Boy,” The New Yorker (February 10, 2020 Issue).

Copyright © 2020 by Annelyse Gelman | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 3, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: