Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Chuyện gì xảy ra khi chúng ta không bảo vệ tự do học thuật

Nguồn: Rittberger, B., & Richardson, J. (2017). What happens when we do not defend academic freedom. Journal of European Public Policy. http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2017.1316946 Berthold Rittberger là trưởng khoa Khoa học Chính … Continue reading

April 19, 2017 · Leave a comment

Bài học của Nepal

Nguồn: Gordon Brown, “The Lesson of Nepal,” Project Syndicate, 06/05/2015. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Một thảm họa diễn ra. Viện trợ song phương được hứa hẹn. Rồi trò chơi chờ … Continue reading

May 14, 2015 · Leave a comment

Cuộc chiến chống các giá trị phương Tây của Trung Quốc

Nguồn: Minxin Pei, “China’s War on Western Values,” Project Syndicate, Feb. 10, 2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Phần lớn tin tức từ Trung Quốc … Continue reading

March 2, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.