Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Chuyện gì xảy ra khi chúng ta không bảo vệ tự do học thuật

ceu protest.jpg

A woman holds a placard as she protests against the bill that would undermine Central European University, a liberal graduate school of social sciences founded by U.S. financier George Soros in Budapest, Hungary, April 9, 2017. Photo © REUTERS/Bernadett Szabo

Nguồn: Rittberger, B., & Richardson, J. (2017). What happens when we do not defend academic freedom. Journal of European Public Policy. http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2017.1316946

Berthold Rittberger là trưởng khoa Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Munich. Jeremy Richardson là giáo sư Chính trị học tại Nuffield College, Đại học Oxford.

Tóm tắt

Không có tóm tắt

Từ khóa: #IstandwithCEU

1. Không có dẫn nhập

2. Không có lập luận và đóng góp

3. Không có phân tích

4. Không có kết luận và đường hướng cho nghiên cứu tương lai

5. Không có câu hỏi thêm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 19, 2017 by in Chính trị, Giáo dục, Văn hóa & Xã hội and tagged , .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: