Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Category Archives: Phát triển & Sức khỏe Toàn cầu

Sổ tay trầm cảm: Chẩn đoán

Nguồn: Friedman, Edward S. ‘Diagnosis’. Handbook Of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 19–30. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | … Continue reading

November 23, 2015 · Leave a comment

Sổ tay trầm cảm: Trầm cảm trong các nhóm bệnh nhân khác nhau

Nguồn: Denko, Timothey and Friedman, Edward S. ‘Depression in Different Types of Patients’. Handbook of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. … Continue reading

November 23, 2015 · Leave a comment

Sổ tay trầm cảm: Phân loại, nguyên nhân, và dịch tễ học

Nguồn: Friedman, Edward S. ‘Classification, Causes, And Epidemiology’. Handbook Of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 1–12. Print. Biên dịch: Nguyễn … Continue reading

November 23, 2015 · Leave a comment

Angus Deaton: Nhà nước yếu kém khiến đất nước nghèo

Nguồn: Angus Deaton, “Weak States, Poor Countries,” Project Syndicate, 24/09/2013. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Ở Scotland, tôi lớn lên với suy nghĩ về … Continue reading

October 13, 2015 · Leave a comment

Chống tham nhũng sẽ không chấm dứt đói nghèo

Nguồn: Ricardo Hausmann, “Fighting Corruption Won’t End Poverty,” Project Syndicate, 24/07/2015. Biên dịch: Vũ Đình Khanh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Các quốc gia nghèo khó là bởi chính … Continue reading

August 12, 2015 · 4 Comments

Cần làm gì để giúp đỡ bệnh nhân trầm cảm

Trước hết, mình chia sẻ bài viết này với mục đích chính là mong muốn giúp những người có người thân hay bạn bè đang bị trầm cảm có thêm … Continue reading

July 30, 2015 · 5 Comments

Đối phó với rối loạn tâm thần

Nguồn: Thomas Insel, “Facing Down Mental Illness,” Project Syndicate, 28/01/2015. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Trái với quan niệm thông thường, rối loạn tâm thần không phải … Continue reading

June 6, 2015 · Leave a comment

Tài trợ phát triển mang đặc sắc Trung Quốc?

Nguồn: Richard Kozul-Wright & Daniel Poon, “Development Finance with Chinese Characteristics?” Project Syndicate, 20/05/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Sau một loạt bổ sung … Continue reading

May 29, 2015 · Leave a comment

Tiến bộ xã hội quan trọng ra sao?

Nguồn: Michael Porter, “Why Social Progress Matters,” Project Syndicate, 09/04/2015. Biên dịch: Lưu Tuấn Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tăng trưởng kinh tế đã giúp hàng trăm triệu … Continue reading

April 24, 2015 · Leave a comment

Giới tính quan trọng đến đâu?

Nguồn: Peter Singer & Agata Sagan, “How Much Should Sex Matter?” Project Syndicate, 13/04/2012. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng. Jenna Talackova đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu … Continue reading

April 10, 2015 · 5 Comments

Đồng tính không phải là phi đạo đức

Nguồn: Peter Singer, “Homosexuality is Not Immoral,” Project Syndicate, 16/10/2006. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Trong những năm gần đây, Hà Lan, Bỉ, Canada, và Tây Ban Nha đã công nhận … Continue reading

April 1, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.