Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Cuộc đời tốt đủ

Nguồn: Avram Alpert, “The Good-Enough Life,” The New York Times, Feb. 20, 2019. Biên dịch: Tram Nguyen | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Những lý tưởng về sự vĩ đại … Continue reading

March 10, 2019 · Leave a comment

Dạy con trong một thế giới tàn ngày

Nguồn: Roy Scranton, “Raising My Child in a Doomed World,” The New York Times, July 16, 2018. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Tôi đã khóc hai lần khi con gái tôi ra … Continue reading

August 15, 2018 · 4 Comments

Đánh giá và chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ ở Hà Nội

Nguồn: Ha, Vu Song,[*] Whittaker, Andrea.,[†] & Rodger, Sylvia.[‡] (2017). Assessment and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder in Hanoi, Vietnam. Journal of Child And Family Studies, 1-11. http://dx.doi.org/10.1007/s10826-017-0655-2 Biên dịch: … Continue reading

July 14, 2017 · Leave a comment

Cởi mở hơn về trầm cảm

Nguồn: Steven Petrow, “Opening Up About Depression,” The New York Times, February 8, 2016. Biên dịch: Tram Nguyen | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tôi đã trải qua nhiều tình … Continue reading

May 21, 2017 · 1 Comment

Sự thật về viện trợ phát triển

Nguồn: Mark Suzman, “The Truth About Development Aid,” Project Syndicate, 03/04/2017. Biên dịch: Đỗ Thị Thu Trang | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Bản dự thảo ngân sách 2018 được … Continue reading

May 6, 2017 · Leave a comment

Hỏi đáp về ái nhi và ấu dâm

Nguồn: “What Can Be Done About Pedophilia?” The Atlantic, August 26, 2013. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Để đi cùng tiểu luận ngôi thứ nhất, “I, Pedophile” [“Tôi, người ái … Continue reading

December 21, 2016 · 1 Comment

Lịch sử ở tận cùng lịch sử – Francis Fukuyama

Mười lăm năm trước, trong cuốn The End of History and the Last Man tôi đã lập luận rằng nếu một xã hội muốn trở nên hiện đại thì không … Continue reading

September 8, 2016 · Leave a comment

Các bài học về Trung Quốc của Việt Nam

Nguồn: Yuriko Koike, “Vietnam’s Chinese Lessons,” Project Syndicate, 15/11/2010. Biên dịch: Chu Tuấn Việt | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Trong 30 năm sau Thế chiến II, Việt Nam được … Continue reading

May 21, 2016 · 1 Comment

Sự trở lại của đầu tư công

Nguồn: Dani Rodik, “The Return of Public Investment,” Project Syndicate, 13/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Ý tưởng cho rằng đầu tư công … Continue reading

February 4, 2016 · Leave a comment

Cần hiểu đúng bản chất của rối loạn lo âu

Nguồn: Joseph LeDoux, “Getting Anxiety Right,” Project Syndicate, 14/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Khi các nhà nghiên cứu muốn đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị … Continue reading

January 15, 2016 · 1 Comment

Sổ tay trầm cảm: Các nguyên tắc điều trị

Nguồn: Anderson, Ian M. ‘Principles of therapy’. Handbook of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 31–49. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy … Continue reading

December 25, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.