Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình ca” – A. R. Ammons

Archie Randolph “A. R.” Ammons (1926–2001) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1971, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm … Continue reading

July 14, 2018 · Leave a comment

“Nói” – A. R. Ammons

Archie Randolph “A. R.” Ammons (1926–2001) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1971, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm … Continue reading

November 17, 2017 · Leave a comment

“Đời sống tình dục của họ” – A. R. Ammons

Archie Randolph “A. R.” Ammons (1926–2001) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1971, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm … Continue reading

October 14, 2017 · Leave a comment

“Kính lễ” – A. R. Ammons

Archie Randolph “A. R.” Ammons (1926–2001) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1971, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm … Continue reading

August 3, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.