Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Kính lễ” – A. R. Ammons

ar ammons.jpg

Archie Randolph “A. R.” Ammons (1926–2001) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1971, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1973 và 1993, huân chương Robert Frost năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1995, và giải Wallace Stevens năm 1998.

Kính lễ

Cầu hạnh phúc
theo đuổi bạn,

bắt được bạn
thường xuyên, và,

nếu như nó
đánh mất bạn,

thì sẽ đợi
đằng trước, dọn

một khoảnh trống
cho bạn.

A. R. Ammons, “Salute,” The Really Short Poems of A. R. Ammons (W. W. Norton, 1992).

Copyright © 1992 by A. R. Ammons | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

One comment on ““Kính lễ” – A. R. Ammons

 1. genderchats
  October 14, 2017

  “Cầu hạnh phúc
  theo đuổi bạn,

  bắt được bạn
  thường xuyên”
  Mình cũng chúc dịch giả thế!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 3, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: