Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nói” – A. R. Ammons

A. R. Ammons.jpg

Archie Randolph “A. R.” Ammons (1926–2001) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1971, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1973 và 1993, huân chương Robert Frost năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1995, và giải Wallace Stevens năm 1998.

Nói

Sẽ có những cơn mưa tôi cần
không một nơi trú; những cơn gió lạnh
chẳng bức tường cần chịu giá rét giùm tôi:

khi lửa tách những đường may
ra khỏi mặt đất, tôi sẽ không
cần chút ấm áp nào; tình yêu, ngay cả thế,

khi em người đã trao
những ngày của mình cho tôi, khi em
lại gần, tôi sẽ không cảm thấy

lần gần gũi cuối cùng ấy: chẳng
biết nói thế nào,
tôi sẽ chẳng nói gì.

A. R. Ammons, “Speaking,” A. R. Ammons: Selected Poems, ed. David Lehman (Library of America, 2006). This poem was first published in The New Yorker (October 1, 2001 Issue).

Copyright © 2001 by A. R. Ammons | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 17, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: