Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lỗi thợ in” – Aaron Fogel

Aaron Fogel sinh năm 1947 ở New York City. Ông là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học Boston, nơi ông giảng dạy từ năm 1978. … Continue reading

June 20, 2020 · Leave a comment

“Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra” – Aaron Fogel

Aaron Fogel sinh năm 1947 ở New York City. Ông là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học Boston, nơi ông giảng dạy từ năm 1978. … Continue reading

January 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.