Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Adam Kirsch

Độc giả không cần giải Nobel văn chương

Nguồn: Adam Kirsch, “Readers Don’t Need the Nobel Prize in Literature,” The Atlantic, May 7, 2018. Biên dịch: Tram Nguyen | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Bạn không biết mình … Continue reading

May 8, 2018 · Leave a comment

Vì sao phê bình quan trọng?

Nguồn: Adam Kirsch, “Why Criticism Matters: The Will Not to Power, but to Self-Understanding,” The New York Times, Dec. 31, 2010. Biên dịch: Tram Nguyen | Hiệu đính: Nguyễn Huy … Continue reading

July 22, 2017 · Leave a comment

Làm sao sống với các nhà phê bình (dù bạn là nghệ sĩ hay là tổng thống)

Nguồn: Adam Kirsch, “How to Live With Critics (Whether You’re an Artist or the President),” The New York Times, June 14, 2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Khi tổng thống … Continue reading

June 28, 2017 · Leave a comment

Hư cấu trong thời đại hậu sự thật

Nguồn: Adam Kirsch, “Lie to Me: Fiction in the Post-Truth Era,” The New York Times, Jan. 15, 2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Giới tiểu thuyết gia người Mỹ từ … Continue reading

January 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.