Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Anna Akhmatova

“Ánh sáng chiều mênh mông vàng vọt” – Anna Akhmatova

Anna Akhmatova sinh năm 1889 ở Odessa. Năm 1910 bà kết hôn với nhà thơ Nikolai Gumilev và cùng chồng và các nhà thơ như Osip Mandelstam và Sergey Gorodetsky … Continue reading

March 2, 2020 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.