Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Between Friends

Truyện ngắn: “Quốc tế ngữ” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

September 25, 2016 · 3 Comments

Truyện ngắn: “Vua Na Uy” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

June 24, 2016 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.