Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mẫu đơn” – C. L. O’Dell

C. L. O’Dell là nhà thơ người Mỹ và biên tập viên sáng lập tờ The Paris-American. Mẫu đơn Tôi đã sẵn sàng cho điều kế tiếp: hàng hàng lớp lớp … Continue reading

June 17, 2019 · Leave a comment

“Cha tôi hát như một con quạ” – C. L. O’Dell

C. L. O’Dell là nhà thơ người Mỹ và biên tập viên sáng lập tờ The Paris-American. Cha tôi hát như một con quạ Cha tôi là một ngọn đèn, … Continue reading

December 4, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.