Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Carolyn Forché

“Người thuyền nhân” – Carolyn Forché

Carolyn Forché (1950–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Bà được trao giải James Laughlin năm 1981 và giải Windham-Campbell năm 2017, và hiện là giáo sư ngành … Continue reading

December 27, 2017 · Leave a comment

“Khách thăm” – Carolyn Forché

Carolyn Forché (1950–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Bà được trao giải James Laughlin năm 1981 và giải Windham-Campbell năm 2017, và hiện là giáo sư ngành … Continue reading

April 27, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.