Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tận thế” – Clarence Major

Clarence Major (1936–) là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, và họa sĩ người Mỹ. Ông là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học California, Davis. … Continue reading

November 8, 2021 · Leave a comment

“Tóc” – Clarence Major

Clarence Major (1936–) là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, và họa sĩ người Mỹ. Ông là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học California, Davis. … Continue reading

April 30, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.