Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tận thế” – Clarence Major

Clarence Major (1936–) là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, và họa sĩ người Mỹ. Ông là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học California, Davis.

Tận thế

Tôi nhìn ra cửa sổ

vào một đêm tối im lặng—một đêm xanh

và rỉ sét với những đốm vàng.

Các cửa sổ hàng xóm hầu hết tối.

Lối vào bên kia đường, sáng.

Cửa trước khóa.

Luôn luôn khóa lúc mười một giờ.

Dưới cửa sổ nhà tôi, dưới đèn đường,

thắp sáng rực từ bên trong,

một tàu khách ba toa

lặng lẽ lướt qua, như trên mặt nước—

tôi quay lại TV.

Tôi đang xem một bộ phim

về tận thế—

luôn luôn sắp xảy đến.

Clarence Major, “The End of the World,” The New Yorker (November 15, 2021 Issue).

Copyright © 2021 by Clarence Major | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 8, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: