Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vải liệm” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Vải liệm

Cái người dệt từ tơ,
tôi mặc để tỏ lòng kính trọng hòn đá.
Khi tôi trong bóng tối đánh thức
những tiếng thét, nó thổi lên chúng.

Thường, khi tôi phải nói lắp,
nó tung những nếp nhăn bị lãng quên,
và kẻ tôi là, tha thứ
cho kẻ tôi đã là.

Nhưng vị thần của những đống thải
đánh cái trống nghẹt nhất của hắn,
và khi nếp nhăn buông xuống,
Kẻ U tối chau mày.

Paul Celan, “Totenhemd,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1950 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 8, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: