Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nang” – Claudia Emerson

Claudia Emerson (1957–2014) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2006 cho tập Late Wife: Poems (Louisiana State University Press, 2005). Nang Cô đã … Continue reading

August 31, 2018 · Leave a comment

“Cá trê” – Claudia Emerson

Claudia Emerson (1957–2014) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2006 cho tập Late Wife: Poems (Louisiana State University Press, 2005). Cá trê Nó rúc vào … Continue reading

December 14, 2017 · Leave a comment

“Tạo tác” – Claudia Emerson

Claudia Emerson (1957–2014) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2006 cho tập Late Wife: Poems (Louisiana State University Press, 2005). Tạo tác Trong … Continue reading

April 4, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.