Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cá trê” – Claudia Emerson

Claudia Emerson.jpg

Emerson laughs during her poetry seminar class in 2012 | Photo by Kimmie Barkley

Claudia Emerson (1957–2014) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2006 cho tập Late Wife: Poems (Louisiana State University Press, 2005).

Cá trê

Nó rúc vào sự lãng quên, hòa
            mình lẫn với bùn. Một sinh vật

có gu quen thuộc, nó phục kích
            từ cái tổ dưới bùn lũ cá sáng màu hơn

trong ao, làm sạch vòm họng mình
            bằng trứng của chúng, béo và oải

khệnh khạng vào mùa đông, rơi
            vào giấc mơ ánh sáng chìm cho đến khi

ánh sáng nghỉm, và mọi thứ lại như trước.

Claudia Emerson, “Catfish,” Secure the Shadow (Louisiana State University Press, 2012). This poem was first published in The New Yorker (October 24, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by Claudia Emerson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 14, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: