Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nó là như thế: bạn đã hạnh phúc” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: PoemsTen Windows: How Great Poems Transform the World.

Nó là như thế: bạn đã hạnh phúc

Nó là như thế:
bạn đã hạnh phúc, rồi bạn lại buồn,
rồi lại hạnh phúc, rồi không.

Nó cứ thế.
Bạn vô tội hoặc bạn có tội.
Hành động đã có, hoặc không.

Có những lúc bạn nói, những lúc khác bạn im.
Hầu hết, có vẻ bạn chỉ im—bạn có thể nói gì?

Giờ thì nó sắp qua.

Như một người tình, cuộc đời bạn cúi xuống hôn đời bạn.

Nó làm thế không phải trong tha thứ—
giữa bạn, chẳng có gì để tha thứ—
mà với cái gật đầu đơn giản của người thợ làm bánh khi
thấy cái bánh đã hoàn thành quá trình biến đổi.

Ăn, giờ cũng là chuyện chỉ dành cho người khác.

Chẳng quan trọng họ sẽ hiểu thế nào về bạn
hay những ngày của bạn: họ sẽ sai,
họ sẽ nhớ sai người đàn bà, sai người đàn ông,
mọi câu chuyện họ kể đều là chuyện họ tự hình dung.

Chuyện của bạn là đây: bạn đã hạnh phúc, rồi bạn lại buồn,
bạn ngủ, bạn tỉnh dậy.
Thỉnh thoảng bạn ăn hạt dẻ rang, thỉnh thoảng ăn quả hồng.

Jane Hirshfield, “It Was Like This: You Were Happy,” After (Harper Perennial, 2006). This poem was first published in The New Yorker (January 6, 2003 Issue).

Copyright © 2003 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 14, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: