Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jane Hirshfield

“Cây pawpaw” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Cây … Continue reading

May 9, 2019 · Leave a comment

“Ngợi ca sự lạnh nhạt” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Ngợi … Continue reading

June 19, 2018 · Leave a comment

“Em biết anh nghĩ em đã quên” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Em … Continue reading

March 22, 2018 · Leave a comment

“Đồng hồ quartz” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Đồng … Continue reading

March 15, 2018 · Leave a comment

“Gà tây hoang” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Gà … Continue reading

February 19, 2018 · 1 Comment

“Nhà thơ” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Nhà … Continue reading

January 6, 2018 · Leave a comment

“Tổ kiến” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Tổ … Continue reading

December 25, 2017 · Leave a comment

“Lau tay nắm cửa” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Lau … Continue reading

December 16, 2017 · Leave a comment

“Nó là như thế: bạn đã hạnh phúc” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the … Continue reading

December 14, 2017 · Leave a comment

“Sự ấm lên toàn cầu” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Sự … Continue reading

June 2, 2017 · Leave a comment

“Tôi muốn chỉ một chút” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Tôi … Continue reading

March 22, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.