Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jane Hirshfield

“Cây” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào tháng Ba năm nay. Cây Thật … Continue reading

February 11, 2020 · Leave a comment

“Phê phán lý trí thuần” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào tháng Ba năm nay. Phê phán … Continue reading

February 1, 2020 · Leave a comment

“Tôi muốn được bất ngờ” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào tháng Ba năm nay. Tôi muốn … Continue reading

January 4, 2020 · Leave a comment

“Người đàn bà có râu” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Người đàn bà có râu Mỗi lần cô để ý, cô lại định nhổ ba sợi râu đen, nhưng … Continue reading

December 18, 2019 · Leave a comment

“Đời tôi có kích cỡ của đời tôi” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau. Đời tôi có kích … Continue reading

December 8, 2019 · Leave a comment

“Nếu sự thật là mồi câu, thì con người là cá” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau. Nếu sự thật là … Continue reading

November 10, 2019 · Leave a comment

“Sáng nay, tôi muốn có bốn chân” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau. Sáng nay, tôi muốn … Continue reading

November 6, 2019 · Leave a comment

“Trong căn bếp nơi nấm được rửa” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau. Trong căn bếp nơi … Continue reading

October 30, 2019 · Leave a comment

“Giữa ánh sáng ngày, tôi bật đèn” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau. Giữa ánh sáng ngày, … Continue reading

October 19, 2019 · Leave a comment

“Cây pawpaw” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Cây … Continue reading

May 9, 2019 · Leave a comment

“Ngợi ca sự lạnh nhạt” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Ngợi … Continue reading

June 19, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.