Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đôi mắt của tôi” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là tác giả của chín tập thơ, hai tập tiểu luận và một số tác phẩm dịch. Năm 2019 bà được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Đôi mắt của tôi

Một giờ không phải là một căn nhà,
một đời không phải là một căn nhà,
bạn không đi qua nó như thể
nó là cánh cửa này đến cánh cửa khác.

Song một giờ có thể có hình dạng và tỷ lệ,
bốn bức tường, một trần nhà.
Một giờ có thể bị đánh rơi như một chiếc cốc.

Một số muốn yên tĩnh như người khác muốn bánh mì.
Một số muốn ngủ.

Đôi mắt tôi đến
cửa sổ, như một con mèo hoặc chó bị bỏ lại một mình.

Jane Hirshfield, “My Eyes,” The Beauty (Knopf, 2015).

Copyright © 2015 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 20, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: