Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Amor fati” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953–) là tác giả của chín tập thơ, hai tập tiểu luận và một số tác phẩm dịch. Năm 2019 bà được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Amor fati

Linh hồn nhỏ,
mi đã lang thang
lưu lạc một thời gian dài.

Rừng tất cả đã tối,
bị dòm ngó và bị theo dõi.

Rồi một ánh sáng, một cabin, một ngọn lửa, một cánh cửa mở ra.

Những truyện cổ tích cảnh báo:
Đừng đi vào,
mi kẻ ăn sẽ bị ăn.

Mi đi vào. Mi vội vã.

Mi muốn có chân.
Mi muốn có mắt.
Mi muốn có những nỗi sợ.

Jane Hirshfield, “Amor Fati,” Ledger (Knopf, 2020).

Copyright © 2020 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 21, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: