Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sống” – Denise Levertov

Denise Levertov (1923–1997) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh. Bà được trao giải thơ Lenore Marshall năm 1976, huân chương Robert Frost năm 1990, và giải văn chương Lannan … Continue reading

February 1, 2020 · Leave a comment

“Gửi người đọc” – Denise Levertov

Denise Levertov (1923–1997) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh. Bà được trao giải thơ Lenore Marshall năm 1976, huân chương Robert Frost năm 1990, và giải văn chương Lannan … Continue reading

August 18, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.