Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi người đọc” – Denise Levertov

Denise Levertov.jpg

Denise Levertov, c. 1958

Denise Levertov (1923–1997) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh. Bà được trao giải thơ Lenore Marshall năm 1976, huân chương Robert Frost năm 1990, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1993.

Gửi người đọc

Khi bạn đọc, một con gấu trắng thung dung
đi tiểu, nhuộm tuyết
màu nghệ tây,

và khi bạn đọc, nhiều vị thần
nằm giữa đám dây leo: những con mắt đá đen
đang theo dõi những thế hệ của lá,

và khi bạn đọc
biển đang lật những trang tối,
đang lật
những trang tối của nó.

Denise Levertov, “To the Reader,” The Jacob’s Ladder (Jonathan Cape, 1961).

Copyright © 1961 by Denise Levertov | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 18, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: