Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Dominique Moisi

Sự trở lại của chính sách ngăn chặn

Nguồn: Dominique Moisi, “The Return of Containment,” Project Syndicate, 26/10/2016. Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng “Nhân tố chính của bất kỳ chính sách nào … Continue reading

November 23, 2016 · Leave a comment

Sự trở lại của vấn đề Balkan

Nguồn: Dominique Moisi, “The Return of the Balkan Question,” Project Syndicate, 22/05/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng “Chúng ta phải châu Âu hóa … Continue reading

June 5, 2015 · Leave a comment

Tại sao chúng ta cần “Game of Thrones”

Nguồn: Dominique Moisi, “Why We Need ‘Game of Thrones,’” Project Syndicate, 16/04/2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng. Những chương trình truyền hình nổi tiếng ngày nay đã trở nên tương … Continue reading

April 17, 2015 · Leave a comment

11/9 của người Pháp

Nguồn: Dominique Moisi, “The French 9/11,” Project Syndicate, Jan. 9, 2015. Nguyễn Huy Hoàng dịch. “11/9 của nước Pháp.” Ngay sau vụ thảm sát tại trụ sở của tạp chí châm … Continue reading

January 9, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.