Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Dorianne Laux

“Sụp” – Dorianne Laux

Dorianne Laux (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà dạy thơ tại Đại học Tiểu bang Bắc Carolina. Sụp Bài thơ bắt đầu với một dòng của Gwendolyn Brooks Tôi … Continue reading

September 23, 2018 · Leave a comment

“Đủ nhạc” – Dorianne Laux

Dorianne Laux (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà dạy thơ tại Đại học Tiểu bang Bắc Carolina. Đủ nhạc Đôi khi, trên một chuyến đi dài, khi chúng ta … Continue reading

March 20, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.