Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đủ nhạc” – Dorianne Laux

Dorianne Laux.jpg

Dorianne Laux sinh năm 1952 ở Augusta, Maine. Bà đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Tiểu bang Bắc Carolina.

Đủ nhạc

Đôi khi, trên một chuyến đi dài,
khi chúng ta đã nói chuyện đủ và nghe
đủ nhạc và dừng lại hai lần,
một lần để ăn, một lần để ngắm cảnh,
chúng ta rơi vào nhịp điệu của sự im lặng.
Nó lắc lư qua lại giữa chúng ta
như một sợi dây trên một mặt hồ.
Có khi những gì chúng ta không nói
mới là cái giữ chúng ta lại.

Dorianne Laux, “Enough Music,” What We Carry (BOA Editions, 1994).

Copyright © 1994 by Dorianne Laux | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 20, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: