Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gà tây” – Galway Kinnell

Galway Kinnell.jpg

The poet Galway Kinnell in 1984 | Photo by Bob Adelman/Corbis

Galway Kinnell (1927–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 cho tập Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982).

Gà tây

Đôi khi chúng ta thấy bóng của các vị thần
trên cây; câm lặng, chúng ta tiếp tục.
Đôi khi con chó sẽ nhảy tưng tưng
trên tuyết, vào rừng.
Đôi khi trên một cái cây có hai mươi
con gà tây đen hoặc hơn, mỗi con
trông có kích thước bằng một con gấu đen nhỏ.
Chúng ta nhớ chúng vì sự quan tâm của chúng
dành cho đồng loại kể từ khi chúng ta xem con gà mái lớn
trên ngọn cây rung
hết lượt táo này đến lượt táo khác xuống đàn.
Đôi khi tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ
đi ra khỏi rừng, tôi nghĩ
bóng tối sâu hơn của nó có thể sẽ hấp thụ tôi
hoặc đem tôi cho lũ gà tây đen
và tôi sẽ gọi con chó
và con chó sẽ không trả lời.

Galway Kinnell, “Turkeys,” Collected Poems (Houghton Mifflin Harcourt, 2017). This poem was first published in The New Yorker (January 18, 2010 Issue).

Copyright © 2010 by Galway Kinnell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 20, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: