Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Eiléan Ní Chuilleanáin

“Người chăn lợn” – Eiléan Ní Chuilleanáin

Eiléan Ní Chuilleanáin (1942–) là nhà thơ và học giả người Ireland. Bà được trao giải thơ Patrick Kavanagh năm 1973 và giải thơ Griffin quốc tế năm 2010, và … Continue reading

May 13, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.