Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người đàn ông nhìn một người đàn bà” – Eiléan Ní Chuilleanáin

Eiléan Ní Chuilleanáin sinh năm 1942 ở Cork, Ireland. Bà được trao giải thơ Patrick Kavanagh năm 1973 và giải thơ Griffin quốc tế năm 2010, và được Tổng thống … Continue reading

September 25, 2019 · Leave a comment

“Người chăn lợn” – Eiléan Ní Chuilleanáin

Eiléan Ní Chuilleanáin sinh năm 1942 ở Cork, Ireland. Bà được trao giải thơ Patrick Kavanagh năm 1973 và giải thơ Griffin quốc tế năm 2010, và được Tổng thống … Continue reading

May 13, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.