Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Erica Jong

“Cặp vú” – Erica Jong

Erica Jong (1942–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà nổi tiếng nhất với cuốn Fear of Flying, cuốn tiểu thuyết thách thức suy nghĩ truyền thống về các … Continue reading

March 13, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.