Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Khóc, khóc, khóc.]” – Gregory Orr

Gregory Orr (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông dạy ở Đại học Virginia từ năm 1975, nơi ông là giáo sư ngành văn học Anh và biên tập viên … Continue reading

August 7, 2018 · Leave a comment

“Thơ tình” – Gregory Orr

Gregory Orr (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông dạy ở Đại học Virginia từ năm 1975, nơi ông là giáo sư ngành văn học Anh và biên tập viên … Continue reading

June 29, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.