Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi tỉnh dậy—mỉm cười” – Ha Jin

Ha Jin [Cáp Kim] là bút danh của Jin Xuefei [Kim Tuyết Phi] (1956–), nhà văn và nhà thơ người Mỹ gốc Trung Quốc. Sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân … Continue reading

August 15, 2017 · Leave a comment

“Thời gian vắng mặt” – Ha Jin

Ha Jin [Cáp Kim] là bút danh của Jin Xuefei [Kim Tuyết Phi] (1956–), nhà văn và nhà thơ người Mỹ gốc Trung Quốc. Sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân … Continue reading

February 23, 2017 · Leave a comment

“Quá khứ” – Ha Jin

Ha Jin [Cáp Kim] là bút danh của Jin Xuefei [Kim Tuyết Phi] (1956–), nhà văn và nhà thơ người Mỹ gốc Trung Quốc. Sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân … Continue reading

December 29, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.