Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: J. M. Coetzee

Truyện ngắn: “Những lời nói dối” – J. M. Coetzee

J. M. Coetzee sinh năm 1940 ở Cape Town. Ông tốt nghiệp đại học ngành toán ở quê nhà và làm việc ở Anh một thời gian trước khi sang … Continue reading

December 5, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Con chó” – J. M. Coetzee

J. M. Coetzee sinh năm 1940 ở Cape Town. Ông tốt nghiệp đại học ngành toán ở quê nhà và làm việc ở Anh một thời gian trước khi sang … Continue reading

November 27, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.